The paradox of book trailers

For halvanden måned siden faldt jeg over et Facebook-opslag, som satte tankeapparatet i sving. Så meget at jeg endte med at skifte specialeemne fire uger inde i processen. Opslaget var en bogtrailer. En ganske almindelig, kedelig, harmløs, standard bogtrailer. Jeg så den og tænkte: “Nå” og konkluderede med mig selv, at dén bogtrailer aldrig har overbevist nogen om at købe bogen, som ikke allerede havde tænkt sig det.

Men jeg kunne ikke lade det være ved det. For det er et besynderligt medie egentlig; bogtraileren. Den er et kommunikativt paradoks lige face: Markedsføring af et tekstbaseret produkt via et audiovisuelt medie. Det må da afføde kreative udfordringer en masse.

Filmadaptationer har i forvejen ry for at være mindre sofistikerede versioner af litteratur. Bogtrailerne har også haft en hård medfart, og det mærkes tydeligt, at mediet endnu ikke har fundet sin faste formel. Bogtrailerne lever i et bredt spænd af alt fra forfattersnak i lænestol til højproducerede, nærmest kortfilmagtige, værker til syrede fortolkningseksperimenter.

Jeg skal ikke gøre mig til dommer for, hvorvidt bogtraileren er skrammel eller genistreg. Men hold op, hvor jeg glæder mig til at lære den nærmere at kende! Hvad siger I til bogtrailere?


A month and a half ago I came across a Facebook-post that put my thought apparatus into overdrive. So much so that I ended up changing the topic of my master thesis four weeks into the process. The post was a book trailer. An ordinary, dull, harmless, standard book trailer. I saw it and thought: “Huh” and concluded by myself that this book trailer had never convinced anyone to buy the book, who hadn’t already intended to.

But I couldn’t leave it at that. Cause it’s a curious media really; the book trailer. It’s a communicative paradox straight in your face: Marketing of a text-based product via an audio-visual media. Surely, it must give rise to heaps of creative challenges.

Film adaptations already have a reputation for being less sophisticated versions of literature. The book trailers had a rough beginning as well, and it shows that the media form has not yet found its established formula. The book trailers exist in a wide span of everything from author chats in armchairs to highly produced, almost short film-like, pieces to freaky interpretation experiments.

I won’t be the judge as to whether the book trailer is junk or genius. But man, am I looking forward to getting to know it better! What do you guys make of the it?