Christensen & Laub: Gennemblødt

Gennemblødt // Soaked through (my translation) by Maja Nyvang Christensen & Sine Cecilie Laub
Published by People’s Press in 2016

Med lovning på en indføring i menstruationens historiske og kulturelle bagage, havde jeg edderlåsme set frem til denne bog! Men jeg skriver, som bekendt, i mine bøger, og Gennemblødts marginer er smurt ind i bitter brok.

Bogen er skrevet af to retorik-uddannede damer, som jeg mistænker for at have givet mere opmærksomhed til friske formuleringer end indholdet – måske for at lette stemningen omkring slim, blod og livmodere. Men når sproget sluger fokus på bekostning af indholdet, bliver jeg pissetræt.

Allermest ærgres jeg over måden, forfatterne uspecifikt svæver hen over emner. De første tre kapitler føles som én lang indledning, for der gås aldrig i dybden. Hvor er kilderne? Historierne? Analyserne?

På den ene side virker det som om, forfatterne ikke havde materiale nok og måtte stoppe bogen ud med faktabokse og bullet point-lister. På den anden side tror jeg, at jeg havde siddet med en tre gange længere bog, hvis forfatterne faktisk var dykket ned i deres historier. Dén version ville jeg hellere have læst! Jeg betvivler ikke forfatternes udlægning. Jeg mangler bare udregningen.

På en ganske kort men mere positiv note, står feminismen stærkt i denne bog og taler ind i en vigtig krop- og kønsdebat. Så det er jo altid noget.

With the promise of an introduction into the historical and cultural baggage of menstruation, gosh darn it had I been looking forward to this book! But, as you know, I write in my books and the margins of Soaked Through are smeared with bitter grumbling.

The book is written by two rhetoric-educated ladies, who I suspect to have given more attention to perky phrasing than to content – perhaps to lighten the mood on all the mucus, blood and uteri. But when the language steals focus at the expense of content, I’m not happy.

What frustrates me the most is the way the authors vaguely hover around the issues. The first three chapters feel like one long preface, since it never goes in depth with anything. Where are the sources? The stories? The analysis?

On the one hand, it seems as if the authors didn’t have enough material and were compelled to fill out the book with fact boxes and bullet point lists. On the other hand, I believe that I’d be sitting with a book three times as long, if the authors has actually delved into their stories. And I’d much prefer to read that version! I don’t question the authors’ claims. I’m just missing the calculations.

On a brief but more positive note, feminism stands strong in this book, which speaks into a major body and gender debate. So it’s got that going for it, which is something.

6 thoughts on “Christensen & Laub: Gennemblødt

    1. Har godt set Gleden ved Skjeden, og vil totalt gerne have den hjem (jeg er tydeligvis helt hooked på vagina-bølgen #feminisme). Men kan ikke lige gennemskue nogen nem måde at købe den til Danmark uden at give en formue for det.

          1. Jeg bodde i Cph i 3 måneder i 2014. Jeg vil tilbake. Dansker er mye mer chill enn nordmenn. De er også veldig hyggelige og vakre mennesker ❤

  1. Du kommer bare – we’d be lucky to have ya! Og hvis du gør, må du lige sige til, ikke? 😉

Leave a Reply