Suki Kim: Uden dig er der intet os

Uden dig er der intet os // Without you, there is no us by Suki Kim
Published by People’s Press in 2015 // originally in 2014

Amerikansk-koreanske Suki Kim betragter muligheden for at undervise Nordkoreanske eliteelever i engelsk som chancen for at åbne deres øjne for den virkelige verden. Men sammen med Kim rystes læseren gang på gang over kombinationen af elevernes nysgerrighed og ubetingede loyalitet over for regimet.

Denne dualitet er kompliceret, og selvom Kim i høj grad lykkes i sin formidling, virker det som om, nuancerne er svære at indfange. Pludselig elsker hun sine drenge, pludselig frygter hun dem. Så er de åbne og ærlige, og kort efter lægger de fælder og kalkulerer.

Fortællingens løse struktur og tendens til gentagelse af de samme pointer, kan virke trættende. Men det giver også en fornemmelse af dagenes klaustrofobiske ensformighed og de konstante påmindelser om elevernes skæbne. For Kim er regimets inhumane kontrol midlertidig; for eleverne er den evig. Hun må indse, at hendes ønske om at gøre dem klogere på verden kan få dem slået ihjel.

Hele tiden glemmer man, at dette ikke en Orwellsk dystopi, men beskrivelsen af et virkeligt totalitært styre, som eliteeleverne, komplet uvidende, er fanget i. Glædesløsheden og monotonien er dominerende. Overvågningen og angsten er allestedsnærværende. Og den kærlighed, Kim udvikler til sine elever forstærker bare rådløsheden.

Den skal læses.

American Korean, Suki Kim, sees the opportunity to teach North Korean elite students in English as a chance to open their eyes to the real world. But, along with Kim, time and again you shudder at the combination of the boys’ curiosity and unconditional loyalty towards the regime.

This duality is complicated, and although Kim is largely successful in articulating this, it seems as if the nuances are difficult to capture. She loves her boys, then she fears them. Soon they’re open and honest, and soon they’re cunning and lay out traps.

The story is loosely structured and tends to repeat the same points, which does become wearisome. But it also provides a sense of the days’ claustrophobic monotony and the constant reminders of the boys’ fate. For Kim, the regime’s inhumane control is temporary; for her students it’s eternal. She realizes that her desire to have them learn about the world can get them killed.

You constantly forget that this is not an Orwellian dystopia, but the description of a truly totalitarian regime which the students are completely unaware that they are trapped in. Bleakness and monotony is dominant. Surveillance and fear is omnipresent. And the love Kim has for her students only amplifies her helplessness.

Read this book.

2 thoughts on “Suki Kim: Uden dig er der intet os

 1. Det er en af dem, der står på min liste, selvom den ikke helt passer i mine selvbestaltede regler. Den skal jeg helt klart have læst på et tidspunkt. Hold du bare fast i kort og præcist – det klæder dig. Ikke at jeg ved hvordan du plejede at skrive, altså 😉

  Jeg overvejer meget om jeg skal lave min blog på både dansk og engelsk også.

  1. Jeg tænkte faktisk godt, om det mon var en, du skulle omkring. Men så også, at det jo egentlig er en form for “rejseberetning”. Ja, eller en mærkelig hybrid faktisk. For hun er jo født og opvokset i Sydkorea. Nå, ligegyldigt hvordan du kan kategorisere den i dit projekt, synes jeg det er helt rigtigt, at du har den med! 😉

   Og mange tak, det er jeg glad for du siger. Det giver jo uden tvivl nogle svære begrænsninger, men jeg arbejder vist bedst med benspænd.

   Det er da ret oplagt, egentlig, at skrive både dansk og engelsk i dit set up, tænker jeg. Man skal bare lige vurdere, hvor meget tid man gider bruge på at oversætte.

Leave a Reply