Stakke af bøger, stacks of books

Lit Comprimé: En velkomst

Litteratur var ikke altid min passion. Det var ikke fordi, jeg ikke læste, da jeg var yngre. Nu og da sneg der sig endda en lystlæsningstitel ind på børneværelset. Men som udgangspunkt betragtede jeg læsning som en pligt, jeg blev påduttet af mine lærere.

Langhistoriekort: Det ændrede sig i mine tyvere, da jeg langt om længe opdagede, hvilken herlig eskapisme, bøgerne tilbød – og hvor forskellig den kunne tage sig ud. Man kan jo kalde mig en late lit bloomer. Det vil jeg nu lade sig udfolde, og se hvad der sker.

Men på det sidste har jeg måtte erkende, at jeg har en tendens til at være lidt af en word slut. Jeg smider hensynsløst omkring mig med ordene, som om nogen gad læse fem siders uredigeret ordgylp om Kafkas Slottet. Jeg. Tror. Det. Ikke.

Jeg er forbandet med evnen til at knevre i det uendelige. Så for at holde mine sproglige udskejelser i skak, indleder jeg hermed streng mængdekontrol og nedsætter dette simple benspænd: Trehundrede ord per indlæg. Max. Jeg ved, det nok skal blive en seriøs pain.

Og på den note, håber jeg, du vil joine snakkene her i mit nye online værested (lyder lidt Ofir-chat-agtigt). Lit Comprimé, muchachas!


Literature was not always my passion. I didn’t not read when I was younger. Now and then a self chosen title would even sneak into my room. But basically I considered reading a duty foisted on me by my teachers.

Longstoryshort: That changed in my twenties, when I finally discovered what glorious escapism, the books offered – and how different it could appear. You might call me a late lit bloomer. And it’s time to let that unfold and see what happens.

However, lately I’ve had to acknowledge my tendency to be a bit of a word slut. I spend my words with no regard for the fact that no one would want to read five pages of word vomit on Kafka’s The Castle.

I am cursed with the ability to jabber on indefinitely. So to keep my lingual excesses in check, I hereby initiate a strict quantity control by imposing this simple obstruction: Two hundred words per post. Max! I’m certain it’ll be a serious pain.

On that note, I hope you will join the talk. Lit comprimé, Muchachas!

2 thoughts on “Lit Comprimé: En velkomst

Leave a Reply